Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΛογισμικόMySoftwareHouseTopShop

TopShop

TOP SHOP

topshop


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ


Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής

    Δημιουργία πολλαπλών Menu ανά χρήστη.
    Διαχείριση δικαιωμάτων και ρόλους χρηστών.
    Διαχείριση πολλαπλών εταιρειών σε διαφορετικές βάσεις με εύκολη μεταφορά παραμετροποίησης από εταιρεία σε εταιρεία.
    Πολύ-γλωσσικό περιβάλλον (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα).
    Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εφαρμογής (χρώματα, γραμματοσειρές).
    Backup & Restore της βάσης μέσα από την εφαρμογή
    Παραμετροποίηση σχήματος βάσης.


Χαρακτηριστικά για κάθε οντότητα της εφαρμογής

    Ορισμός πολλαπλών αρχικών τιμών.
    Μαζική μεταβολή εγγραφών μιας οντότητας.
    Δημιουργία πολλαπλών Browser (Στήλες απεικόνισης, φίλτρα, ταξινομήσεις).
    Import / Export δεδομένων (excel, native format).
    Αντιγραφή / Επικόλληση δεδομένων από σημεία της εφαρμογής που απεικονίζονται σε πλέγμα γραμμών /κολόνων με excel, access, word, open office.


Συναλλασσόμενοι

Πελάτες

        Πλήρης Διαχείριση πελατών, υποκαταστήματα, τιμολογιακές πολιτικές.
        Ομαδοποιήσεις πελατών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών ως επτά επίπεδα) χωρίς περιορισμό πλήθους.
        Πλήρης αντιστοίχηση χρεώσεων πιστώσεων (Aging Analysis), πλήρης οικονομικές και στατιστικές αναφορές με δυναμική σχεδίαση (Layout, Pivot Cubes)


Προμηθευτές

        Πλήρης Διαχείριση προμηθευτών, υποκαταστήματα, τιμολογιακές πολιτικές.
        Ομαδοποιήσεις προμηθευτών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών ως επτά επίπεδα) χωρίς περιορισμό πλήθους.
        Πλήρης αντιστοίχηση χρεώσεων πιστώσεων (Aging Analysis), πλήρης οικονομικές και στατιστικές αναφορές με δυναμική σχεδίαση (Layout, Pivot Cubes)


Λογαριασμοί

    Διαχείριση λογαριασμών (δαπανών, τραπεζικών λογαριασμών, χρηματικών διαθεσίμων κλπ) που σκοπό έχουν την ενδο-εταιρική πληροφόρηση ή κατά απαίτηση από το φορολογικό σύστημα. Στην ουσία πρόκειται για ένα λογιστικό σχέδιο (με μόνο κινούμενους λογαριασμούς) που τηρείται στο εμπορικό και συμπληρώνεται από τους πελάτες, προμηθευτές για την διενέργεια συναλλαγών.
    Ομαδοποιήσεις λογαριασμών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών ως επτά επίπεδα) χωρίς περιορισμό πλήθους.
    Ειδικές αναφορές Ισοζυγίου και καρτέλας με χρήση του λογαριασμού Γενικής Λογιστικής έχει πάνω του ο κάθε λογαριασμός, δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης σε ανάλυση λογιστικού σχεδίου γενικής λογιστικής χωρίς να έχουν γίνει εγγραφές στη γενική λογιστική.

◊ Ισοζύγιο με ανάλυση και σύνολα ανά βαθμό.
◊ Πλήρης Καρτέλα λογαριασμού σε οποιοδήποτε βαθμό.

    Εκτύπωση Βιβλίου εσόδων / εξόδων


Πωλητές

    Διαχείριση πωλητών.
    Χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές πωλήσεων (στο παραστατικό ή ανά γραμμή είδους).
    Χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εισπράξεων.


Αξιόγραφα

    Advanced διαχείριση αξιόγραφων με πολλαπλά χαρτοφυλάκια και πλήρη υποστήριξη όλων των κινήσεων (Μεταβίβαση σε τράπεζα, εγγύηση, δικηγόρος, μερική εξόφληση)


Αποθήκη

Είδη

    Πλήρη διαχείριση ειδών , παρτίδων , πολλαπλές μονάδες μέτρησης, διαχείριση σε χρώμα μέγεθος, εφοδιαστικές πολιτικές ανά υποκατάστημα, πολλαπλοί τιμοκατάλογοι, πολλαπλά barcode (ΕΑΝ 13,Code 128 κ.α.) με ανάλυση χρωμάτων μεγεθών, πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι.
    Συμφωνίες με συναλλασσόμενους (πελάτες, προμηθευτές).
    Ομαδοποιήσεις ειδών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών ως επτά επίπεδα) χωρίς περιορισμό πλήθους.
    Φυσικές απογραφές.
    Μαζικές αλλαγές τιμών
    Κοστολόγηση αποθεμάτων
    Ειδικά χαρακτηριστικά είδους
    Κινήσεις αποθήκης, Διακινήσεις.


Συναλλαγές

    Παρακολούθηση όλων των συναλλαγών που διενεργεί μια επιχείρηση είτε για να καλύψει δική της πληροφόρηση είτε απαιτείται από το φορολογικό σύστημα.
    Οι συναλλαγές που αφορούν αξίες διέπονται από της αρχές του διπλογραφικού συστήματος (χωρίς αυτό να είναι διακριτό από τον χρήστη που τις καταγράφει).


Πωλήσεις

    Έκδοση όλων των παραστατικών πωλήσεων (Δελτίων, Τιμολογίων, Παραγγελιών, Λιανικών κλπ), και εύκολη έκδοση των ακυρωτικών τους.
    Τριγωνικές πωλήσεις, αποστολές σε υποκαταστήματα πελατών.
    Δυνατότητα είσπραξης κατευθείαν στο παραστατικό (παραστατικά μετρητοίς),
    Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό και είδος (back order, εκκρεμή δελτία αποστολής) με πλήρη έλεγχο ιεραρχίας (παραγγελία που γίνεται δελτίο που γίνεται τιμολόγιο).
    Μετασχηματισμός και μαζικός μετασχηματισμός σε προκαθορισμένους τύπους παραστατικών (οριζόμενοι ανά πηγαίο παραστατικό).
    Αντιγραφή παραστατικών, ελεύθεροι μετασχηματισμοί ένα προς ένα ή μαζικά.
    Κρατήσεις επιβαρύνσεις, πολλαπλά νομίσματα συναλλαγών.
    Οθόνη εύκολης καταχώρησης ειδών σε χρώμα/μέγεθος.
    Ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή παραστατικού μέσω e-mail, Fax.
    Υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών τύπου Α και τύπου Β.
    Έμμεση διαχείριση πελατών, ειδών, παρτίδων, παγίων.
    Μεταφορά ειδών παραστατικού copy, σε άλλο παραστατικό ή άλλη εφαρμογή (excel, word, access, open office) paste και το ανάστροφο.
    Πλήρες σύστημα αναφορών και στατιστικών.


Λιανική-POS

    Έκδοση παραστατικών μέσω δύο ειδικά σχεδιασμένων οθόνων για εύκολο χειρισμό. Η μία αφορά συστήματα με Touch Screen οθόνες (POS).
    Δυνατότητα χρήσης δεύτερης εξωτερικής οθόνης πελάτη.
    Πωλήσεις με επώνυμο ή ανώνυμο πελάτη λιανικής, έκδοση τιμολογίων δελτίων αποστολής κλπ. παραστατικών.
    Διαχείριση συρταριών ανά χειριστή. Ορισμός λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων για χρήση στην λιανική (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, δωροεπιταγές, διατακτικές)
    Μικτοί τρόποι είσπραξης με χρήση οποιοδήποτε χρηματικού διαθεσίμου.
    Σύνδεση με ταμειακές μηχανές και φορολογικούς εκτυπωτές.
    Πλήρη παρακολούθηση δόσεων και cash flow για επιλεγμένα χρηματικά διαθέσιμα (πιστωτικές κάρτες, διατακτικές).
    Δημιουργία παραστατικού Ζ για πλήρη συμφωνία αποθήκης με πωλήσεις.
    Ειδικές αναφορές όπως πωλήσεις, εισπράξεις ανά ταμείο, διπλότυπο φύλο συναλλαγών κλπ.


Αγορές

    Έκδοση όλων των παραστατικών αγορών (Δελτίων, Τιμολογίων, Παραγγελιών κλπ), και εύκολη έκδοση των ακυρωτικών τους.
    Τριγωνικές αγορές, αποστολές σε υποκαταστήματα μας.
    Δυνατότητα πληρωμής κατευθείαν στο παραστατικό (παραστατικά μετρητοίς),
    Τήρηση εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό και είδος (back order, εκκρεμή δελτία αποστολής) με πλήρη έλεγχο ιεραρχίας (παραγγελία που γίνεται δελτίο που γίνεται τιμολόγιο).
    Μετασχηματισμός και μαζικός μετασχηματισμός σε προκαθορισμένους τύπους παραστατικών (οριζόμενοι ανά πηγαίο παραστατικό).
    Αντιγραφή παραστατικών, ελεύθεροι μετασχηματισμοί ένα προς ένα ή μαζικά.
    Κρατήσεις επιβαρύνσεις, πολλαπλά νομίσματα συναλλαγών.
    Εκτυπώσεις Barcode για τα είδη του παραστατικού.
    Οθόνη εύκολης καταχώρησης ειδών σε χρώμα/μέγεθος.
    Υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών τύπου Α και τύπου Β.
    Έμμεση διαχείριση προμηθευτών, ειδών , παρτίδων , παγίων
    Μεταφορά ειδών παραστατικού copy, σε άλλο παραστατικό ή άλλη εφαρμογή (excel, word, access, open office) paste και το ανάστροφο.
    Πλήρες σύστημα αναφορών και στατιστικών.


Πληρωμές - Εισπράξεις

    Έκδοση όλων των παραστατικών εισπράξεων, πληρωμών (απόδειξη είσπραξης, απόδειξη πληρωμής κλπ), και εύκολη έκδοση των ακυρωτικών τους.
    Η συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε λογαριασμό (αξιόγραφα, ταμείο κλπ) σε σχέση με πελάτη, προμηθευτή ή και λογαριασμό (χορηγήσεις τραπεζών, δικηγόροι κλπ).
    Συναλλαγές μεταξύ πελατών ή και μεταξύ προμηθευτών.
    Κρατήσεις επιβαρύνσεις, πολλαπλά νομίσματα συναλλαγών.
    Έμμεση διαχείριση προμηθευτών, πελατών, λογαριασμών.
    Μεταφορά λογαριασμών του παραστατικού copy, σε άλλο παραστατικό ή άλλη εφαρμογή (excel, word, access, open office) paste και το ανάστροφο.
    Πλήρες σύστημα αναφορών και στατιστικών (ανοικτά ή κλειστά παραστατικά και ενηλικίωση υπολοίπων).


Λοιπές Κινήσεις

    Έκδοση παραστατικών Δαπάνες, Υπηρεσίες, Τραπεζικά έξοδα, γενικές χρεώσεις / πιστώσεις, απογραφές λογαριασμών κλπ, και εύκολη έκδοση των ακυρωτικών τους.
    Η συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε λογαριασμό σε σχέση με πελάτη, προμηθευτή ή και λογαριασμό.
    Κρατήσεις επιβαρύνσεις, πολλαπλά νομίσματα συναλλαγών.
    Έμμεση διαχείριση προμηθευτών, πελατών, λογαριασμών.
    Μεταφορά λογαριασμών του παραστατικού copy, σε άλλο παραστατικό ή άλλη εφαρμογή (excel, word, access, open office) paste και το ανάστροφο.


Ελεύθερες Εγγραφές

    Έκδοση παραστατικών μεταξύ συναλλασσόμενων (Πελάτες, Προμηθευτές, Πωλητές, Λογαριασμοί) με την κλασική μορφή λογιστικών άρθρων όπου ο χρήστης επιλέγει τη χρέωση ή την πίστωση (πχ μισθοδοσία μηνός).
    Εύκολη έκδοση των ακυρωτικών τους.


MIS

    Ενσωματωμένο Report Generator με δυνατότητα columnar και Free Report.
    Ενσωματωμένο Pivot Cube Designer με πολλαπλές διαστάσεις και μετρήσεις, απεικόνιση γραφικών παραστάσεων (Chart, Pies,Line)
    Export αναφορών και Pivot σε όλα τα standard format (Ms Excel, Ms Word, Adobe PDF, Ascii , Html κ.α ).
    Αποστολή αναφορών μέσω e-mail , ως συνημμένο ή ως σώμα.
    Ενσωματωμένη γλώσσα (Script Language)


Customization Tools

    Ενσωματωμένη γλώσσα (Script Language) για customization σε επίπεδο εφαρμογής, Φόρμας, Business logic.
    Δημιουργία custom οντοτήτων (φόρμα, Business logic).
    Δημιουργία custom πινάκων-πεδίων.


OS-Commerce Link

Σύνδεση με το OS-Commerce (open source e-commerce)

    HTML editor για περιγραφή και παρουσίαση των χαρακτηριστικών κάθε είδους.
    Ενημέρωση ειδών στο OS-Commerce με μια απλή κίνηση.
    Ενημέρωση πελατών, παραγγελιών από το OS-Commerce με μια απλή κίνηση.


Remote update

Υποσύστημα για την μεταφορά δεδομένων από-προς υποκαταστήματα-κεντρικό.

    Συγχρονίζει τα δεδομένα της εφαρμογής μεταξύ βάσεων δεδομένων.

Επικοινωνία

con tel:   2310 920986

con fax:   2310 948497

con mobile:   6947 185600

emailButton: Email

ΑΦΜ 036349430

ΓΕΜΗ  057665004000

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Go to top