Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΥπηρεσίεςΥπηρεσίες Βackup

Υπηρεσίες Backup - αντίγραφα ασφαλείας

Backup

Η ασφάλεια από αντιγραφή και καταστροφή των δεδομένων σας είναι μία από τις πιο σοβαρές και απαιτητικές εργασίες που πρέπει να παρακολουθείτε στην επιχείρησή σας. H CTS έχει και μπορεί να προτείνει λύσεις για ασφαλή και γρήγορη επαναφορά όχι μόνο των δεδομένων σας  αλλά και του κεντρικού σας Η/Υ σε περίπτωση που χαλάσει το λειτουργικό του σύστημα ( windows )

 
σε μεμονωμένο Η/Υ
η ασφάλεια από αντιγραφή και καταστροφή των δεδομένων  σε μεμονωμένο Η/Υ παρότι είναι η πιο εύκολη εργασία χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα και κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά. Ο χρήστης εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όσο συχνά κρίνει ο ίδιος.
 
σε Η/Υ κάτω από δίκτυο
σε Η/Υ κάτω από δίκτυο  η ασφάλεια από αντιγραφή και καταστροφή των δεδομένων παρότι είναι ποιό σύνθετη εργασία χρειάζεται και εδώ ειδικό πρόγραμμα και είτε κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά είτε κάποιο δικτυακό αποθηκευτικό μέσο. Ο χρήστης που παρακολουθεί όλο το δίκτυο και έχει δικαιώματα 'administrator' εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όσο συχνά κρίνει ο ίδιος μαζί με το κάθε μεμονωμένο δικτυακό χρήστη.
 
σε απλό κεντρικό Η/Υ ( server )
σε κεντρικό Η/Υ η ασφάλεια από αντιγραφή και καταστροφή των δεδομένων παρότι είναι σύνθετη εργασία χρειάζεται και εδώ
α) ειδικό πρόγραμμα για την καθολική παραγωγή αντιγράφου όλου του δίσκου του λειτουργικού συστήματος σε  κατάλληλα εξωτερικά περιφερειακά είτε σε κάποιο δικτυακό αποθηκευτικό μέσο.
β) είτε κατάλληλα εσωτερικά αποθηκευτικά μέσα με δυνατότητες εισαγωγής - εξαγωγής των συσκευών εν ώρα λειτουργίας ( hot swap )
Ο χρήστης που παρακολουθεί όλο το δίκτυο και έχει δικαιώματα 'administrator' εκπαιδεύεται από τον τεχνικό μας για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όσο συχνά κρίνει ο ίδιος.
 
σε κεντρικό Η/Υ (server under domain )
ισχύει ότι και σε απλό κεντρικό Η/Υ ( server ). Εδώ έχουμε και την δυνατότητα του τι επιτρέπετε να αντιγράψει ο κάθε δικτυακός χρήστης και σε ποιό αποθηκευτικό μέσον, usb memory, external hard disks, έιτε να διαγράψει. Ετσι έχουμε πλήρη έλεγχο για την ασφάλεια και την αντιγραφή των αρχείων μας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Επικοινωνία

con tel:   2310 920986

con fax:   2310 948497

con mobile:   6947 185600

emailButton: Email

ΑΦΜ 036349430

ΓΕΜΗ  057665004000

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Go to top