Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΤαμειακά συστήματαΦορολογικοί μηχανισμοί

Φορολογικοί μηχανισμοί

Το συν στην μηχανογραφημένη τιμολόγηση
 

Σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι πλέον απαραίτητος ο φορολογικός μηχανισμός για εκτύπωση μηχανογραφημένων παραστατικών.

Διαλέξαμε για εσάς τις δυνατότερες λύσεις τις αγόρας

 

CASIO FP 500 (Τύπου Α) ( δεν πωλείται πλέον )

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α, χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Signature Processor, εχει αντικατασταθεί από τον CASIO FP 600 (Τύπου Α)

 

CASIO FP 600 (Τύπου Α) 

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α. Είναι η συνέχεια του πολύ καλού μηχανισμού FP-500, και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Signature Processor. Δείτε επιπλέον στοιχεία στην σελίδα μας.

 

SPS - 4000 (Τύπου Α)  

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α Συνεργάζεται με το πρόγραμμα TaxSpooler, βγήκε για να αντικαταστήσει τους πολύ καλούς φορολογικός μηχανισμούς DM-100. έχει αντικατασταθεί από τον μηχανισμό DM-1000 (Τύπου Α)

 

DM-1000 (Τύπου Α)  

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α Συνεργάζεται με το πρόγραμμα TaxSpooler, και μπορεί να αντικαταστήσει τους πολύ καλούς φορολογικός μηχανισμός SPS-4000 &  DM-100 .Δείτε επιπλέον στοιχεία στην σελίδα μας.

 

DM-100 (Τύπου Α)  ( δεν πωλείται πλέον )

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α Συνεργάζεται με το πρόγραμμα TaxSpooler, έχει αντικατασταθεί από τον μηχανισμό DM-1000 (Τύπου Α) 

 

D.P.S. FB-40 (Τύπου Α)

Ειδικός φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α .Extra flash memory 4Mb και εσωτερική μπαταρία αυτονομίας.


  
 D.P.S. FB-40 (Φ.Τιμολ.)
 
O φορολογικός μηχανισμός ( ΕΑΦΔΣΣ ) μοντέλο D.P.S. FB - 40 μετά από την επέκταση της αρχικής αδείας ( Αρ.Πρώτ.1082531/820/0015/17.09.03). Μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει επιτυχώς και για  Φορητή Τιμολόγηση Επι Αυτοκίνητου.

 

 

 

Αγαπητοί πελάτες,

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην χρήση των Φορολογικών Μηχανισμών φαίνεται πως το 2013 σηματοδοτεί άμεσες αλλαγές.
Στις 8/1 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1221 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31 Δεκεμβρίου 2012) η οποία αναφέρεται σε σημαντικές αλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:
 
•Νέες προδιαγραφές για το λογισμικό υποστήριξης (driver) των Φορολογικών Μηχανισμών  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ώστε να είναι εφικτή η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ
•Οι κατασκευαστές των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. θα πρέπει έως 31/3/2013 να έχουν καταθέσει αίτηση για έλεγχο του νέου προγράμματος των Φορολογικών Μηχανισμών (driver)
•Οι πελάτες θα πρέπει έως 30/4/2013 να έχουν αναβαθμίσει τον driver

 

  • Μετά από επικοινωνία με τους αντιπροσώπους των φορολογικών μηχανισμών πήραμε την επιβεβαίωση ότι όλοι οι μηχανισμοί που έχουμε μεταπουλήσει και υποστηρίζουμε θα έχουν ειδικό πρόγραμμα ( driver ) που θα καλύπτει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΠΟΛ 1221.
  • Η CTS θα είναι έτοιμη να καλύψει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΠΟΛ 1221, μόλις παραλάβουμε τους πιστοποιημένους drivers για τους φορολογικούς μηχανισμούς.
  • Η CTS  περιμένει από τους κατασκευαστές των προγραμμάτων των φορολογικών μηχανισμών να ολοκληρώσουν τους ειδικούς drivers για το κάθε μηχανισμό, έτσι ώστε να τους παραλάβουμε για να τους δοκιμάσουμε.

 

πιο αναλυτικά διαβάστε παρακάτω

Από 1/5/2013 η online επικοινωνία των επιχειρήσεων με το Taxis

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πολυ-αναμενόμενη ΠΟΛ 1221/13-12-2012,
με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει τις αλλαγές στον τρόπο σήμανσης των παραστατικών μέσω των ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικοί μηχανισμοί).


Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221, έως την 1η Μαίου 2013 όλοι οι κάτοχοι φορολογικών μηχανισμών θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί
νέο λογισμικό (driver) για την επικοινωνία των εμπορολογιστικών προγραμμάτων παλαιών είτε ERP με την ΕΑΦΔΣΣ. Το καινούργιο
λογισμικό θα είναι σε θέση να συλλέγει πληροφορίες από τα παραστατικά και να τα αποστέλλει (μέσω Internet) κάθε
μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, για κάθε παραστατικό που θα εκδίδει η επιχείρηση, το Taxis θα ενημερώνεται
για το ΑΦΜ του εκδότη και του παραλήπτη, για την ημερομηνία και την ώρα του παραστατικού, για τον αριθμό και το είδος
του παραστατικού (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, πιστωτικό τιμολόγιο κλπ.) καθώς και για τις αξίες ανά κατηγορία ΦΠΑ.
ΠΟΛ 1221 - Αναβάθμιση Λογισμικών Υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.


Α.Υ.Ο. Πολ. 1221/13.12.2012
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'/23.4.2010).
3. Την Α.Υ.Ο. 1100772/26.10.2005/Πολ. 1135 (ΦΕΚ 1592/Β'/17.11.2005).
4. Τις προτάσεις  απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).
5. Το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ/27-5-2011).
6. Την υπ' αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β'/24.9.2012).
7. Το με αριθμό C (2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR.
8. Την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο. 1100772/26.10.2005/Πολ. 1135 (ΦΕΚ 1592 Β'/ 17.11.2005), ως ακολούθως:
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
 
Αρθρο 1

Γενικά
 
1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις νέες απαιτήσεις και τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών υποστήριξης για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ) που έχουν λάβει έγκριση με βάση την Α.Υ.Ο. 1100772/26.10.2005/Πολ. 1135 (ΦΕΚ 1592/Β'/17.11.2005).
 
1.2. Περιπτώσεις ΕΑΦΔΣΣ συνοδευόμενων από λογισμικό υποστήριξης και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κράτη μέλη της Ε.Ζ.Ε.Σ. που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλόλητας, εφ' όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222), η οποία και αποφασίζει σχετικά.
 
Αρθρο 2

Δημιουργία Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) με χρήση του αλγορίθμου SHA-1
 
2.1. Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα όλα τα δεδομένα ενός αρχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού.
 
2.2. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Με τον αλγόριθμο SHA-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα - χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος.
 
2.3. Ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm  1), είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας  NIST (National Institute of Standards and Technology), περιγράφεται στο έγγραφο-πρότυπο FIPS1802, και έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων - ISO (International Organization for Standardization) και την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - IEC (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο ISO/IEC 10118 - 3, Dedicated HashFunction 3.


 
Αρθρο 3


Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση
Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 
3.1. Ο εκδότης του στοιχείου (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου  Δελτίου Αποστολής κ.λπ.), θα πρέπει να διαθέτει:
 
- Ειδικό φορολογικό μηχανισμό  Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 
- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ βρίσκεται στον διασυνδεδεμένο με την ΕΑΦΔΣΣ Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
 
Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.
 
3.2. Μετά την καταχώριση και την διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης  εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό υποστήριξης, παραλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου και δημιουργεί και αποθηκεύει σε δύο χωριστά αρχεία στον υπολογιστή:
 
α) Το πρώτο αρχείο που περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt).
 
β) Το δεύτερο αρχείο (e.txt) που περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (Πίνακας Β) που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ επιτρέπεται να διαθέτει παραμετροποίηση, ώστε να ανακτά πάντα τα απαιτούμενα δεδομένα του πίνακα Β ορθά. Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο του παραστατικού, μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης τέλους. Σε περίπτωση εκτύπωσης αντιτύπου, τα ποσά ενδιαφέροντος του αρχείου e.txt είναι μηδέν και ο κωδικός είδους παραστατικού υποδηλώνει αντίτυπο. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ.
 
Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ επικοινωνεί και αποστέλλει το πρώτο εξ αυτών (a.txt) στην ΕΑΦΔΣΣ, για επεξεργασία. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αμέσως μετά, επεξεργάζεται το δεύτερο εξ αυτών (e.txt) προκειμένου να διασφαλίσει το απαραβίαστο των δεδομένων υπολογίζοντας μια ΠΑΗΨΣ για τα δεδομένα του e.txt.
 
3.3. Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα του αρχείου a.txt, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης-υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλαδή μια ΠΑΗΨΣ. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την ΠΑΗΨΣ, στη μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.
 
3.4. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη ΠΑΗΨΣ, και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου (αρχείο a.txt), όσο και την ΠΑΗΨΣ (αρχείο b.txt).
 
3.5. Το λογισμικό υποστήριξης αμέσως μετά και πριν την εκτύπωση του στοιχείου, επεξεργάζεται τα δεδομένα του δεύτερου αρχείου e.txt (Πίνακας Β) υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ. Η ΠΑΗΨΣ αυτή τελικά συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο e.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Γ. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει αυτό το αρχείο e.txt σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο του Η/Υ.
 
3.6. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.
 
3.7. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ (αρχεία b.txt) των εκ δοθέντων στοιχείων της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ του προηγούμενου Ζ και παράγει μια νέα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, αποθηκεύει αυτή την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ που την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο (c.txt).
 
3.8. Αμέσως μετά, το λογισμικό υποστήριξης επεξεργάζεται τις ΠΑΗΨΣ των αρχείων e.txt της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ που φυλάσσεται στο αρχείο d.txt του προηγούμενου Ζ, υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ, την οποία αποθηκεύει σε ειδικό αρχείο με όνομα d.txt.
 
3.9. Στο τέλος της ημερήσιας κίνησης και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», το λογισμικό υποστήριξης αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση ενός αρχείου ημέρας s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt καθώς και τα δεδομένα του d.txt σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ..
 
3.10. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δυνατότητα ώστε κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων για συγκεκριμένο είδος παραστατικού ή ανεξάρτητα είδους παραστατικού, από Ζ ως Ζ ή από ημερομηνία και ώρα έως ημερομηνία και ώρα, να παρουσιάζει συνοπτικά τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt και τα αθροίσματα ανά πεδίο (στήλη). Η δυνατότητα αφορά τόσο τα αρχεία e.txt για τα οποία έχει εκδοθεί Ζ είτε αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη Ζ. Είναι επιθυμητές επιπλέον δυνατότητες όπως εκτύπωσης αυτών σε επιλεγμένο εκτυπωτή και αποθήκευσης αυτών σε πρόσθετο αποθηκευτικό μέσο, ώστε να διευκολυνθεί ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος.
 

Αρθρο 4


Λογισμικό
 
4.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων - Γενικά
 
4.1.1. Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκδότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ:
 
- αποθήκευσης των απαιτούμενων δεδομένων των εκ δοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.
 
- αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοιχείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ.
 
- λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. Μητρώου της, της ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και γενικού α/α έκδοσης στοιχείου.
 
- λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ
 
- σήμανσης των εκτυπούμενων δελτίων των στοιχείων αυτών, με την αναγραφή - αποτύπωση Συμβολοσειράς Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία αυτά και την τελική εκτύπωση  έκδοσή τους.
 
- επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ.
 
- λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο.
 
- ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ, στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδομένων προς και από αυτήν.
 
4.1.2. Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμβολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).
 
4.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης
 
Για την λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
 
4.2.1. Περίπτωση A: Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης
 
4.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης  εκτύπωσης στοιχείων και της ΕΑΦΔΣΣ.
 
4.2.1.2. Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες:
1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας του, από χειριστή.
2. Έχει δυνατότητα επιλογής  καθορισμού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος  εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται.
 
3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συνεργάζεται.
 
4. Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου (αρχείο στοιχείου - παραστατικού και αρχείο αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ), των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσής των μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
 
6. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ:
- την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ
- την ΠΑΗΨΣ
- τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου
- τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ.
 
7. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.
 
9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
4.2.1.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
 
4.2.1.4. Είναι δυνατόν το ειδικό αυτό λογισμικό να ενσωματώνεται στο εσωτερικό της ΕΑΦΔΣΣ, εφ' όσον πληροί απόλυτα τις απαιτούμενες λειτουργίες της σήμανσης.
 
4.2.1.5. Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.
 
4.2.2. Περίπτωση B: Ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροποποίηση.
 
4.2.2.1. Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ αυτού και της ΕΑΦΔΣΣ.
 
4.2.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμογών προκειμένου να υλοποιήσει το κατάλληλο αρχείο των φορολογικών δεδομένων (Πίνακας Β) για την αποστολή / διαβίβαση αυτών ηλεκτρονικά και αυτόματα απ' ευθείας σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει υποχρεωτικά η ΕΑΦΔΣΣ να διαθέτει Ειδικό λογισμικό υποστήριξης (Module) το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες της περίπτωσης Α (παράγραφος 4.2.1. του παρόντος ) επιπλέον αυτών της περίπτωσης Β (παραγράφων 4.2.2. του παρόντος ) και σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. Επιτελεί και τις προηγούμενες λειτουργίες και έχει και τις εξής δυνατότητες:
 
1. Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς εκτύπωση  σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
 
3. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο):
- την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου
- την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου
- τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου
- τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ
 
4. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.
 
6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης  υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.
 
4.2.2.1.2. Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
 
4.2.2.1.3. Σ' αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 
4.2.2.1.4. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέρονται υποχρεωτικά:
- Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
- Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.
 
4.2.2.1.5. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
 
4.2.2.1.6. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.
 
4.2.2.1.7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση - σήμανση στοιχείων.
 
4.2.2.1.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην Επιτροπή.
 
4.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.
 
4.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 
4.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σήμανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 3 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.1.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελείται μόνον από τους χαρακτήρες - σύμβολα που έχουν αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν:
α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων  ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.
β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής: ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία.
γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ)  «Ζ» αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "a", καθώς και
στ) Το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης του συγκεκριμένου στοιχείου.

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "b", καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται μόνον η Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν:
- Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).
- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
- Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
- Ο γενικός α/α σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
- Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
- Το σύνολο των 11 χαρακτήρων  ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.
 
4.3.1.5. Το τρίτο εξ αυτών αποτελεί το αρχείο δεδομένων ASCII text, προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. (δεδομένα του ΠΙΝΑΚΑ Γ). Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "e", καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.2. Ηλεκτρονικά αρχεία γενικής ημερήσιας «σύνοψης  υπογραφής» ΠΑΗΨΣ και ημερήσιας «σύνοψης  υπογραφής» αρχείων δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ..
 
4.3.2.1. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ)  «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου αυτού συμμετέχουν:
 
α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.
 
β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
 
γ) Ο αύξων αριθμός του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
 
δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "c", καθώς και
 
ε) Το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.2.2. Στο αρχείο αυτό, περιέχεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).
 
4.3.2.3. Στο αρχείο ημερήσιας «σύνοψης  υπογραφής» δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ., περιέχεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ928) χαρακτήρων.
 
Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "d", καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.2.4. Κατά την έκδοση του Ζ δημιουργείται το αρχείο s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt της ημέρας καθώς και τα δεδομένα του αντίστοιχου d.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Α. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "s", καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).
 
4.3.3. Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.
 
4.3.3.1. Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κειμένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης, που αντιστοιχεί σ' αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας, καθώς και τα αρχεία e.txt, d.txt, s.txt), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.
 
4.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 2523/1997).
 
4.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.
 
4.3.4. Εναλλακτικός τρόπος Ονοματοδοσίας διαφυλασσόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων.
 
4.3.4.1. Εναλλακτικά και εφ' όσον το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων αντιστοίχων καταλόγων - βιβλιοθηκών (directories) και υποκαταλόγων (subdirectories), στη θέση των επιμέρους τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, αριθμός προσδιορισμού ημερομηνίας, Α/Α «Ζ», κ.λπ.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name).
 
4.3.4.2 Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση  διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπισμού τους, η ονομασία των καταλόγων-υποκαταλόγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοιχα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων αυτών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 4.3.1.2, 4.3.1.3 και 4.3.1.4 του κεφαλαίου αυτού.
 
4.3.4.3. Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού τρόπου ονοματοδοσίας για τα δημιουργούμενα αρχεία, το αρχείο s.txt πριν την αποστολή του, πρέπει να μετονομάζεται σαν να μην υπάρχει ο εναλλακτικός τρόπος ονοματοδοσίας και το όνομα αυτού να προκύπτει με βάση τις παραγράφους 4.3.2.4 και 4.3.2.1 του κεφαλαίου αυτού. Εναλλακτικά, το αρχείο s.txt πριν την αποστολή του μπορεί να αντιγράφεται σε άλλο αρχείο s.txt με όνομα που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 4.3.2.4 και 4.3.2.1 του κεφαλαίου αυτού, χωρίς την χρήση του εναλλακτικού τρόπου ονοματοδοσίας, και να αποστέλλεται το νέο αυτό αρχείο.
 


Αρθρο 5
Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ
 
5.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.
 
5.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοιχείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
 
Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση εντύπων (πολλαπλών ή μη), στα οποία είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (a.txt).
 
5.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυπωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή), στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντιγράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα εξής:
 
5.1.2.1. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγραφοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται ιδιαίτερο - ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό.
 
5.1.2.2. Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια φορά το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο οποίο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
 
5.1.2.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.
 
5.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικοσελίδας.
 
5.2.1. Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομένου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων  συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.
 
5.3. Ειδικοί χαρακτήρες  χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης
 
5.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, χρώματος, οριζοντίων ή καθέτων γραμμών κ.λπ.), τότε αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου.
 
5.3.2. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, γραφικά κ.λπ.) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται απόλυτα στην μορφή με το εκδοθέν.
 
5.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων.
 
5.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κ.λπ..), τότε για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Εικόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες.
 
5.4.2. Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.
 
5.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων
 
5.5.1. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χαρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχείου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό όταν και όπου απαιτείται αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και μόνον αυτοί:
- κενού χαρακτήρα - διαστήματος (space)
- στηλοθέτη (TAB)
- αλλαγής γραμμής (line feed - LF)
- αρχής νέας γραμμής (carriage return - CR)
- αλλαγής σελίδας (next page - NP)
- τέλους αρχείου (end of file - EOF)
 
5.5.2. Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από:
- τους 11 χαρακτήρες  ψηφία του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.
- τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
 
5.5.3. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση - εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης.
 
Τα δεδομένα του αρχείου e.txt (ΠΙΝΑΚΑΣ Β') επεξεργάζονται από το λογισμικό υποστήριξης μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, των συγκεκριμένων δεδομένων του συγκεκριμένου στοιχείου. To λογισμικό υποστήριξης λαμβάνει από την ΕΑΦΔΣΣ την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, και τα χρησιμοποιεί για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου e.txt (πίνακας Γ).
 
5.5.4. Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου (παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις τρεις εξής περιπτώσεις:
 
α. Απλός χαρακτήρας line feed - κωδικός: 0Α(hex)
 
β. Απλός χαρακτήρας carriage return - κωδικός 0D(hex)
 
γ. Ζεύγος χαρακτήρων carriage return και line feed - κωδικοί 0D(hex) και 0Α(hex). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται ανάμεσά στους χαρακτήρες αυτούς να παρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος (spaces).
 
Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους δεδομένων - αρχείου, είναι δυνατόν ως σηματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους αρχείου.
 
5.6. Αποτύπωση - εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο - Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.
 
5.6.1. Η αποτύπωση  εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωματώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου.
 
5.6.2. Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμανσης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοιχείου αποτελεί πλέον μέρος του.

Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε επόμενη κενή εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώσιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχείου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ.
 
Στην περίπτωση που το πλάτος του χρησιμοποιούμενου χαρτιού δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύτερη ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμμές και οι υπόλοιποι 17 στην τέταρτη). Συγκεκριμένα η συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από:
- την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).
- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
- τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
- τον γενικό α/α σήμανσης  έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).
- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
- μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής: ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
- τον αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ: (3 χαρακτήρες  γράμματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού μεγέθους και σχηματίζεται από 8 ψηφία).
 
5.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή - αντιγραφή και έλεγχο της Συμβολοσειράς Σήμανσης, επιτρέπεται αμέσως μετά την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).
 
5.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ
 
5.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», προσθέτει στο σύνολο των ΠΑΗΨΣ της ημέρας, (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ  «Ζ»), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ  «Ζ» και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1.
 
5.7.2 Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ»), αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.
 
5.7.3 Για την δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ (d.txt), το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ των αρχείων αποστολής (e.txt) της ημέρας, και την Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - «Ζ» η οποία είχε αποθηκευθεί στο αντίστοιχο αρχείο d.txt, μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας (μια νέα ΠΑΗΨΣ) αποθηκεύεται στο νέο αρχείο d.txt που αντιστοιχεί στο νέο «Ζ».
 


Αρθρο 6.
Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.
 
6.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
 
6.2. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να:
- παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (π.χ. δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κ.λπ.),
- βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη επόμενη παράγραφο, στο βήμα iv.
 
6.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 
i. Προσδιορισμό επί του ελεγχόμενου στοιχείου της ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την οποία προέρχεται.
 
ii. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων (ΔΑΠΦΜΗΣ) για την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ' αυτού της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.
 
iii. Πρόσβαση στα φυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ
 
iv. Εντοπισμό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων κειμένου και ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται.
 
v. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου (" _a.txt"), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εμφάνιση των χαρακτήρων. (Η συμβολοσειρά Σήμανσης δεν λαμβάνεται υπ' όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται!
 
vi. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ (" _b.txt"), με τη Συμβολοσειρά Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !
 
vii. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος δημιουργίας συνόψεων SHA-1, και δημιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόμενου στοιχείου).
 
viii. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγχου, με αυτήν που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων (ΔΑΠΦΜΗΣ), του βήματος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !
 
ix. Σύγκριση του αρχείου a.txt με το αντίστοιχο αρχείο e.txt. Τα πεδία του e.txt θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του a.txt.Αρθρο 7
Πίνακες προδιαγραφώνΑρθρο 8.

Διαδικασία Πιστοποίησης Λογισμικού Υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ
 
8.1 Οι κάτοχοι άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος με υπεύθυνη δήλωσή τους στην αρμόδια Επιτροπή του Ν. 1809/1988 δηλώνουν ότι έχουν αναβαθμίσει και έχουν ελέγξει το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ για τους οποίους κατέχουν άδεια καταλληλόλητας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στα οριζόμενα της παρούσης. Διαφορετικά η άδεια καταλληλόλητας που διαθέτουν ανακαλείται.
 
8.2. Οι κάτοχοι άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ ταυτόχρονα με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης καταθέτουν αίτηση προς ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια Α.Ε.Ι. και προς την αρμόδια Επιτροπή του Ν. 1809/1988 για έλεγχο του αναβαθμισμένου λογισμικού υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ.
 
8.3. Με την κατάθεση των ανωτέρω, οι κάτοχοι άδειας καταλληλόλητας ΕΑΦΔΣΣ δύνανται να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ που είναι εγκατεστημένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επιτηδευματιών - πελατών τους.
 

Αρθρο 9

Ισχύς Διατάξεων
 
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 1η του πέμπτου μήνα από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επικοινωνία

con tel:   2310 920986

con fax:   2310 948497

con mobile:   6947 185600

emailButton: Email

ΑΦΜ 036349430

ΓΕΜΗ  057665004000

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Go to top