Τηλεφωνικά κέντρα IP

Τηλεφωνικό κέντρο βασισμένο στην τεχνολογία voip   ανοιχτού λογισμικού (asterisk)

 

Βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα, μας δίνει την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού που εμείς θέλουμε (δεν είμαστε δεμένοι δηλαδή με μια εταιρία)
Σαν κόστος μπορεί να είναι κάπως ακριβότερο από ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο, αλλά παρέχει πολλά παραπάνω όπως :
 
  • Ηλεκτρονική γραμματέα,   (Πατήστε 1 για πωλήσεις κοκ)
  • Τηλεφωνητή
  • Φαξ – Δικτυακό Φαξ – φαξ σε pdf - email
  • Καταγραφή συνομιλιών
  • Καταγραφή κλήσεων (εισερχόμενες – εξερχόμενες κλπ)
  • Σύνδεση με τηλεφωνικές συσκευές απλές, δικτυακές, υπολογιστές καθώς και κινητά τηλεφωνά.
  • Απομακρυσμένη σύνδεση (πχ υποκαταστήματα εταιρίας ) φτάνει να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο
  • Σχεδόν απεριόριστη επεκτασιμότητα (εσωτερικά τηλεφώνα )
  • Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον δίκτυο
  • Η κάθε θέση εργασίας έχει τηλέφωνο και υπολογιστή μέσα από το ίδιο καλώδιο
Και άλλα πολλά καλέστε μας ώστε να μιλήσουμε για τις ανάγκες σας

 

voip 3