Υπηρεσίες

CTS Computer Technical Support

Υποστήριξη μηχανογράφησης & μεμονωμένων Η/Υ

 • Υπηρεσίες με συμβόλαιο υποστήριξης
 • Μελέτη - εγκατάσταση & υποστήριξη Δικτύων
 • Επισκευή Υπολογιστών
 • Αφαίρεση Ιών
 • Εγκατάσταση Windows
 • Ανάκτηση Δεδομένων
 • Backup Αρχείων
 • Υπηρεσίες Email
 • Εγκατάσταση ADSL
 • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
 • Αναβαθμίσεις Υπολογιστών