Πελάτες μας

Πελάτες μας θα βρείτε σε πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες όπως θα δείτε παρακάτω.
Μέσα στα είκοσι χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο έχουμε αναπτύξει μία ευρεία
σχέση μέσα στον επαγγελματικό χώρο.

 • Εμπορικές επιχειρήσεις  λιανικής & χονδρικής
 • Δημόσιο
 • Βιοτεχνίες
 • Κατασκευαστές
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Συμβολαιογράφοι
 • Δικηγόροι
 • Μεταφορικές εταιρείες εσωτερικού & εξωτερικού
 • ΑΠΘ, Παν Μακεδονίας, ΥΠ.ΕΣ
 • Δ.Ε.Η.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Μικροπωλητές Λαϊκών Αγορών
 • Περίπτερα